sơn epoxy tại kcn bàu bàng

Sơn nền nhà xưởng Genepa Bàu Bàng

Thi công sơn nền nhà xưởng Genepa, KCN Bàu Bàng, Bình Dương bằng sơn epoxy nhãn hiệu KCC hệ lăn 03 lớp, màu xanh 473505

Khối lượng thi công: 5080m2

Địa chỉ công trình: KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Hoàn thành: 08/2020

Nền nhà xưởng trước khi thi công sơn
Lăn lớp sơn epoxy KCC ET5660 màu xanh thứ nhất
Thi công lớp sơn epoxy KCC ET5660 hoàn thiện
Nhà xưởng sơn epoxy KCC hệ lăn hoàn thiện

Leave a Reply