thi công sơn epoxy trại tôm giống

Thi công sơn epoxy hồ nuôi tôm giống CP Ninh Thuận

Thi công sơn epoxy trại tôm giống CP Ninh Thuận

Khối lượng thi công: 15,060m2

Thời gian thi công: 30 ngày

Thời gian hoàn thành: 06/2018

Sản phẩm:

+Thi công mài sach lớp sơn cũ

+Lăn lớp chống thấm CT 11A

+Thi công phun lớp Mastic epoxy Kova KL5 Sàn

+Thi công lớp sơn lót Jotun Penguard Clear Sealer + 02 lớp sơn phủ Penguard Topcoat

*Hình ảnh thi công: