sơn epoxy nhà máy linh kiện điện tử

Sơn epoxy tự san phẳng nhà máy điện tử Murata

Thi công sơn epoxy tự san phẳng dày 1.5mm nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Murata (Japan)

Khối lượng thi công: 1,500m2

Thời gian thi công: 7 ngày

Thời gian hoàn thành: 01/2019

Sản phẩm: Sơn epoxy tự cân bằng dày 1.5mm nhãn hiệu AICA (Nhật Bản) gồm 01 lớp sơn lót JE2570 và lớp sơn tự cân bằng JE2526 màu xanh C06

*Hình ảnh thi công: