Sơn sàn nhà máy dược phẩm, y tế, phòng thí nghiệm

Sơn sàn nhà máy dược phẩm, y tế, phòng thí nghiệm

Nghành dược phẩm, y tế là nghành chăm sóc sức khỏe con người vì vậy an toàn, chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hành đầu Nhà máy dược phẩm, y tế phải tuân theo các quy định sản xuất ngặc nghèo của cơ quan nhà nước và các tổ chức quốc tế như TCVN, ISO, HACCP, …. Vì vậy sơn sàn nhà máy dược phẩm, sơn epoxy cho tường là tiêu chuẩn bắc…

Read More