Sơn sàn nhà xưởng thực phẩm, đồ uống

Sơn sàn nhà xưởng thực phẩm, đồ uống

Sức khỏe là vàng, lĩnh vực thực phẩm đồ uống liên quan trực tiếp tới sức khỏe con người. Vì vậy an toàn, chất lượng của thưc phẩm luôn được đặt lên hàng đầu Nền nhà xưởng liên quan mật thiết trong tất cả các khâu sản xuất thực phẩm đồ uống, giải khát. Để sản xuất thực phẩm an toàn nền nhà phải không phát sinh bụi bẩn, rêu móc, nấm kí sinh. Sàn…

Read More