Sơn lót epoxy Jotun Penguard Clear Sealer

Sơn lót epoxy Jotun Penguard Clear Sealer

Sơn lót epoxy Jotun Penguard Clear Sealer có trọng lượng phân tử cao có chứa polyamide trong suốt hai thành phần. Nó có đặc tính thẩm thấu tuyệt vời và được thiết kế như một lớp sơn lót cho bề mặt bê tông. Có thể được sử dụng như mồi hoặc lớp phủ hoàn thiện trong một hệ thống hoàn chỉnh trong môi trường khí quyển. *Màu sắc: Trong suốt *Chuẩn bị bề mặt trước…

Read More