Sơn lót epoxy Jotun Jotafloor Sealer

Sơn lót epoxy Jotun Jotafloor Sealer

Jotafloor Sealer là lạo sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng amide. Sản phẩm này không màu. Jotun Jotafloor Sealer có khả năng thẩm thấu nhằm đảm bảo độ bám dính cao vào bề mặt bê tông trong môi trường khí quyển Ứng dụng: Sử dụng làm lớp sơn lót cho các loại sơn Jotafloor, Polyurethane. Được thiết kế đặc biệt dùng làm màng chống bụi bám độc lập cho sàn bê tông….

Read More