Tar Epoxy-Chống thấm hồ nước thải

Tar Epoxy-Chống thấm hồ nước thải

TAR EPOXY là 2 gói, sơn xây dựng chất lượng cao, giúp chống chọi với nước, chống mài mòn, và chịu được hóa chất. Được chia làm 3 loại dựa theo đặc tính của nó. 1.Phân loại: Loại 1 : Bảo vệ những bề mặt không tiếp xúc với dầu và hoá chất Loại 2 : Bảo vệ những bề mặt tiếp xúc với dầu và hoá chất Loại 3 : Giúp bảo vệ tốt…

Read More