Bả tràn tạo lán, tạo độ bằng phẳng trước khi thi công sơn epoxy tự san phẳng

Sơn sàn epoxy

    bả mastịc tạo lán, bả tràn epoxy tự san phẳng

    thi công bả tràn lớp sơn tự san phẳng tạo lán, bằng phẳng trước khi sơn epoxy hoàn thiện