Sơn sàn nhà xưởng giày dép Cheng Feng

Sơn sàn nhà xưởng giày dép Công Ty TNHH MTV Dệt May Giày Dép Cheng Feng Việt Nam

Địa chỉ công trình: Khu Công NGhiệp Đồng Xoài 2, TX.Đồng Xoài, Bình phước

Hạng mục thi công: Sơn sàn nhà xưởng sản xuất giày dép xuất khẩu bằng sơn epoxy nhãn hiệu KCC. Thi công lăn 3 lớp sơn gồm 1 lớp sơn lót epoxy KCC EP1183 và 2 lớp sơn phủ epoxy KCC ET5660 màu xanh (Mã số: 4437)

Khối lượng thi công: 2100m2

Thời gian thi công: 03/06/2019 – 08/06/201

Hình ảnh thi công:

mài nền tạo nhám
vệ sinh, mài nền trước khi thi công sơn epoxy
lăn lớp sơn lót epoxy
Thi công lăn lớp sơn lót epoxy KCC EP1183
lăn sơn lót epoxy
Lăn lớp sơn lót KCC EP1183
lăn lớp sơn phủ epoxy
Thi công lăn lớp sơn phủ epoxy KCC ET5660 màu xanh mã số 4437
sơn phủ epoxy et5660
Hình ảnh thi công sơn epoxy sàn nhà xưởng hoàn thiện
lăn lớp sơn phủ epoxy
Thi công lăn lớp sơn phủ epoxy KCC ET5660 màu xanh mã số 4437