Sơn nền nhà xưởng điện tử Murata – Việt Tường

Sơn sàn epoxy

    sơn sàn nhà máy điện tử

    Sơn epoxy tự san phẳng nền nhà xưởng điện tử Murata – Việt Tường, kcn Biên hòa, Đồng Nai