OK SUNG VINA – Sơn Epoxy sàn nhà xưởng

Hạng mục thi công: Thi công sơn epoxy sàn nhà xưởng gốc dầu, hệ lăn nhãn hiệu Chokwang Hàn Quốc, màu xanh Green TV cho nền nhà xưởng và màu vàng TL-3 cho lối đi xe tải

Diện tích thi công: 4,000 m2

Thời gian thi công: 07 ngày

Ngày hoàn thành: 10/2015

sơn epoxy sàn nhà xưởng, son san nha xuong tai Binh Duong

sơn epoxy sàn nhà xưởng, son epoxy nha xuong binh duong

sơn epoxy sàn nhà xưởng, thi công sơn epoxy, son epoxy tại Binh Duong

son san nha xuong, son epoxy nen nha xuong, son epoxy tai binh duong

son epoxy, thi cong son epoxy, son epoxy giá re