Sơn hồ nuôi tôm giống, bể lắng tại Cà Mau – Trại Tôm Giống Thảo Nguyên

Thi công sơn epoxy hồ nuôi tôm giống, bể lắng, hồ nuôi tôm bố mẹ Công Ty Giống Thủy Sản Thảo Nguyên

Địa chỉ: xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, Cà Mau

Khối lượng thi công: 2900m2

Hệ sơn sử dụng: Chống thấm kova CT11A, Matics Kova KL5+ 3 lớp sơn phủ epoxy Jotun Penguard

Thời gian hoàn thành: 10/2018

*Hình ảnh thi công:

sơn epoxy trại tôm sinh thái
Sơn epoxy trại tôm sinh thái Thảo Nguyên-Cà Mau
sơn epoxy bể lắng
Sơn epoxy bể lắng trại tôm giống
Sơn epoxy nhà tôm con
Sơn epoxy nhà tôm con