Phun Foam-Ihoa Chemical

Hạng mục thi công: Phun Foam-Polyurethane Spray Foam dày 20mm chống nóng, chống thấm mái tôn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH I-Hoa Chemical

Địa chỉ: Ấp 1A, Xã An Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Khối lượng thi công: 6,000m2

polyurethane spray foam, phun foam, pu foam
Hình ảnh của mái tôn trước khi thi công phun foam
phun foam, thi công phun foam, phun foam mái tôn nhà xưởng
Thi công phun lớp Polyurethane Foam dày 20mm lên mái tôn
phun top coating
Thi công phun lớp top coating chống trầy, chống tia UV lên bề mặt
phun polyurethane hoan thien, phu nfoam chống thấm mái tôn
Hình ảnh thi công hoàn thiện

Lưu