Sơn lót epoxy Jotun Jotafloor Sealer

Jotafloor Sealer là lạo sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng amide. Sản phẩm này không màu. Jotun Jotafloor Sealer có khả năng thẩm thấu nhằm đảm bảo độ bám dính cao vào bề mặt bê tông trong môi trường khí quyển

Ứng dụng: Sử dụng làm lớp sơn lót cho các loại sơn Jotafloor, Polyurethane. Được thiết kế đặc biệt dùng làm màng chống bụi bám độc lập cho sàn bê tông. Đề nghị sử dụng cho nhà kho, xưởng sửa xe hơi, xưởng sản xuất sửa, nhà máy sản
xuất, phòng thí nghiệm, xưởng sửa chữa máy bay, nhà máy sản xuất rượu.

Màu sắc: không màu

Thông tin kỹ thuật:

Đặc Tính Thử nghiệm/tiêu chuẩn Mô Tả
Thể tích chất rắn ISO 3233 40±2%
Cấp độ bóng(GU 60°) ISO 2813 Gloss (70 -85)
Điểm chớp cháy ISO3679 Method 1 25 °C
VOC-EU IED (2010/75/EU) 477 g/lít

Chiều dày lớp sơn, định mức thi công:

+Chiều dày khô: 30 – 50 micromet

+Chiều dày ướt: 80 – 130 Micromet

+Định mức phủ lý thuyết: 13.3 – 8 m2/lít

*Thi công:

1.Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt khô, sạch, không bị hư hại. Nền bê tông ít nhất Mác 250, độ ẩm nền bê tông nhỏ hơn 5%

2.Điều kiện thi công: Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải cao hơn 3°C so với điểm sương của không khí, các điều kiện khí hậu được đo ờ vùng lân cận bề mặt. Cần phải thông gió gió tốt cho những khu vực kín nhằm bảo đảm
màng sơn khô tốt. Độ ẩm bê tông không được vượt quá 4% (theo khối lượng). Màng sơn không được tiếp xúc với dầu, hóa chất hay va chạm cơ học cho đến khi đã được đóng rắn hoàn toàn

3.Phương pháp thi công: Sử dụng máy phun sơn hoặc roller lăn sơn

4.Tỉ lệ pha trộn: Jotafloor Sealer Comp A: Jotafloor Comp B = 4:1 (theo thể tích)

Trộn lượng sơn đủ dùng trong thời gian 20 phút

5.Lớp phủ tương thích (lớp kế): Jotafloor hoặc Polyurethane

6. Đóng gói: Bộ 5 lít hoặc 20 lít (2 thành phần)