Sơn hồ xử lý nước thải KCC – Tar Epoxy

Sơn hồ xử lý nước thải KCC là loại sơn gốc coal-tar epoxy 2 thành phần tạo nên lớp phủ cứng chống nước biển, muối và các loại hóa chất. Thi công sơn hồ nước thải KCC tương tự thi công sơn epoxy hệ lăn. Sơn 3 lóp gồm 1 lóp sơn lót và 2 lóp sơn phủ

  • Lớp sơn lót Primer: Unipoxy Primer dày 50 micromet
  • Lóp sơn phủ thứ nhất: Sơn epoxy tar dày 100 – 250 micromet
  • Lớp phủ trên cùng: Sơn epoxy tar dày 100 – 250 micromet

Tổng độ dày 3 lớp 0,25mm đến 0,55mm