Sơn lót epoxy Nanpao 711

Sơn lót epoxy Nanpao

Tên sản phẩm : 711
Thành phần: Gồm keo epoxy và chất đông cứng tổng hợp thành sơn lót epoxy trong suốt 2 thành phần
Đặc tính:
1. Nhiệt độ thấp dưới -5 độ  vẫn có thể trộn được.
Sau khi khô cúng hoàn toàn, màng sơn ở nhiệt độ -20 độ C trở lên không bị nứt như hình mai rùa.
2. Màng sơn có tính dai chắc  và bám dính tốt
3. Kháng dung môi, dầu mỡ, kháng kiềm, muối và không khí ẩm… tốt
Công dung:
Bảo vệ vững chắc cho tường nhà, bê tông, vật liệu xi măng…
Màu sắc: trong suôt
Tỷ trọng: 0.92±0.02 kg/L trở lên (sơn hỗn hợp)
Độ nhớt: 4446KU (25 độ C)
Thành phần thể rắn: 35% trở lên (sơn hỗn hợp)
Tỉ lệ hỗn hợp: Chất dính:chất đông cứng = 3:1
Lượng sử dụng theo tiêu chuẩn: 10,8m2/kg (độ dày màng sơn 30 micromet)
Thời gian khô::
Khô bề mặt trong 2 giờ, khô thực tế 8 giờ, khô hoàn toàn 7 ngày
Thời gian sơn lớp kế tiếp: ít nhất 8 giờ trở lên
Thời gian có thể sử dụng: 6 giờ
Chất pha loãng: 926D
Phương pháp thi công: sơn quét, lăn, phun
Bảo quản: 1 năm
Quy cách bao gói: chất chính 12,3kg
Chất đông cứng 4, 1 kg

Sơn lót epoxy Nanpao