Sơn chống bám bụi KCC – anti-dust epoxy

Sơn chống bám bụi KCC được thiết kế để ngăn chặn hiệu quả bụi phát sinh từ các tác động hoặc từ sự mài mòn trên vữa xi măng bằng cách tạo ra các màng dai có đặt tính chống hóa chất và chống thấm nước

  • Sơn chống bám bụi bằng sơn phủ-coating: sơn 3 lớp gồm 1 lớp lót và 2 lóp phủ
  1. Sơn lót Primer: Unipoxy Primer dày 50micromet
  2. Lớp phủ thứ nhất Mid.Coat: Unipoxy Chemical dày 50 micromet
  3. Lớp phủ thứ 2 Topcoat: Unipoxy Chemical dày 50 micromet
  • Sơn chống bám bụi bằng hệ sơn tự phẳng lining: bao gồm 3 lớp
  1. Sơn lót Primer: Unipoxy Primer dày 50micromet
  2. Sơn lớp phủ thứ 1: Unipoxy Lining dày 500 micromet
  3. Sơn lớp phủ thứ 2: Unipoxy Lining dày 500 đến 2500 micromet