Sơn hồ nuôi tôm giống tại miền trung, sơn bể nước Công Ty CP.Việt Nam

Sơn hồ nuôi tôm giống tại miền trung, sơn bể nước Công Ty CP.Việt Nam

Sơn hồ nuôi tôm giống tại miền trung, tôm con, tôm bố mẹ, bể lắng bằng hệ sơn Jotun, chống thấm Kova Khối lượng thi công: 15,000m2 Thời gian thi công: 60 ngày *Quy trình thi công: -Mài bỏ toàn bộ lớp sơn cũ -Lăn lớp chống thấm thuận Kova CT11A -Phun lớp bột chống thấm ngược Matic Kova KL5 Sàn -Lăn lớp sơn lót epoxy Jotun Penguard Sealer -Lăn 2 lớp sơn phủ epoxy…

Read More